BALKAN GREEN NETWORK (BGN)

Balkan Green Network (BGN) është një rrjet i OShC-ve nga Ballkani Perëndimor që promovon bashkëpunimin rajonal dhe ndërkufitar për një zhvillim të qëndrueshëm. BGN shërben si një mekanizëm udhëzues për unifikimin e rajonit dhe përshkruan bashkëveprimet dhe qëllimet e përbashkëta në drejtim të ekonomisë, mjedisit dhe tregut të energjisë, që çojnë drejt sinergjive të mundshme për përparimin e ardhshëm rajonal.

BALKAN GREEN NETWORK (BGN)