SHNDËRRIMIN E KONCEPTEVE INOVATIVE NË ZGJIDHJE TË FUQISHME

Pjesa më e madhe e vlerës së vullnetarizmit vjen nga spontaniteti i tij. Vullnetarizmi nuk është vetëm një mjet për të ndihmuar individët ose shkaqet sociale, është edhe një nxitje e madhe për ekonominë e këtij vendi që sjell përfitime shoqërisë në tërësi. 

Vullnetarizmi është shumë i dobishëm përmes së cilës secili ka mundësi të fitimit të përvojës të vlefshme të punës dhe të bëjnë hapat e parë drejtë zhvillimit të karierës së tyre.

Balkan Green Foundation synon të mbështesë një gamë të gjerë veprimesh vullnetare dhe TI si vullnetar, mund të përfitosh mundësi kontakti me akterë të ndryshëm, këshilla dhe informacione praktike që drejtpërdrejt kontribuojnë në ngritjen e njohurive dhe në zhvillimin e aftësive të reja! 

KUALIFIKIMET

  • Diplomën Bachelor në shkencën e mjedisit, energjinë e qëndrueshme, politikën publike ose marrëdhëniet ndërkombëtare. Diploma master e preferuar.
  • Përvojë përkatëse ose trajnim ekuivalent akademik.
  • Njohuri mbi teknologjitë e energjisë së gjelbër, sistemet e energjisë dhe tregjet e energjisë.
  • Aftësi të demonstruar në shkrim akademik.
  • Njohuri mbi strukturat e të dhënave dhe analitikën.
  • Aftësi të shkëlqyera në komunikim, bashkëpunim, konsultim dhe organizim.
  • Objektiviteti, kreativiteti dhe një frymë pioniere.

SI TË APLIKONI

Ju lutemi dergoni një rezyme dhe një letër të shkurtër ku shpjegoni pse jeni të interesuar dhe si besoni se mund të ndihmoni organizatën tonë tek

[email protected]