Analizë me rekomandime mbi Planin Kombëtar të Kosovës për Energji dhe Klimë

Analizë me rekomandime mbi Planin Kombëtar të Kosovës për Energji dhe Klimë

Shkarko PDF
SHTJELLIMI I SFIDAVE TË  INVESTIMIT NË ENERGJINË  SOLARE NË KOSOVË

SHTJELLIMI I SFIDAVE TË INVESTIMIT NË ENERGJINË SOLARE NË KOSOVË

Shkarko PDF
Përmbaju ose Mbyll

Përmbaju ose Mbyll

Shkarko PDF
Ndërtimi i kapaciteteve transformuese për një ekonomi miqësore me klimën në komunitetet e rajoneve rurale të Ballkanit Perëndimor dhe Maqedonisë Perëndimore

Ndërtimi i kapaciteteve transformuese për një ekonomi miqësore me klimën në komunitetet e rajoneve rurale të Ballkanit Perëndimor dhe Maqedonisë Perëndimore

Shkarko PDF
Forumi i Shoqërisë Civile dhe Think Tank 2022

Forumi i Shoqërisë Civile dhe Think Tank 2022

Shkarko PDF
Plani i Angazhimit të Palëve të Interesuara

Plani i Angazhimit të Palëve të Interesuara

Shkarko PDF