Analizë me rekomandime mbi Planin Kombëtar të Kosovës për Energji dhe Klimë

Analizë me rekomandime mbi Planin Kombëtar të Kosovës për Energji dhe Klimë

Shkarko PDF
SHTJELLIMI I SFIDAVE TË  INVESTIMIT NË ENERGJINË  SOLARE NË KOSOVË

SHTJELLIMI I SFIDAVE TË INVESTIMIT NË ENERGJINË SOLARE NË KOSOVË

Shkarko PDF
Udhërrëfyesi i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Udhërrëfyesi i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Shkarko PDF
Dekarbonizimi i sektorit të ngrohjes në Kosovë

Dekarbonizimi i sektorit të ngrohjes në Kosovë

Shkarko PDF
PËRMBAJU OSE MBYLL

PËRMBAJU OSE MBYLL

Shkarko PDF
Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër - Publikimi

Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër - Publikimi

Shkarko PDF